Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi 
1. Konu
 
İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait izlevekazan.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve puan karşılığı satış ücreti belirtilen ürün veya hizmetin satışı ve teslimi ya da ifası ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın veya hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere puan karşılığı satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal veya hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve iade ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hak edilen puan karşılığı satın alma işlemini gerçekleştirdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. izlevekazan.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen satın alma işlemi üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 
2. Taraflar
 
2.1. Satıcı Bilgileri (Sözleşme içerisinde satıcı olarak yer alacaktır.) 
Ad / Soy Ad / Ünvan:
www.izlevekazan.com
Adres:
Güzelyalı MAH. 56/5 SK. NO: 4 KONAK/İZMİR
E-posta Adresi:
info@izlevekazan.com
 
2.2. Alıcı Bilgileri (Sözleşme içerisinde alıcı olarak yer alacaktır.) 
Ad / Soy Ad / Ünvan:
 
Adres:
 
Telefon Numarası:
 
E-posta Adresi:
 
 
3. Sözleşme Konusu Hizmet / Ürün Bilgileri
 
Puan karşılığı Satın alma işlemi gerçekleştirilen hizmet veya ürünün,yer alan bilgileri, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olduğunu alıcı kabul eder.Bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu da alıcı kabul eder. Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, alıcının vermiş olduğu kişisel bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, satın alma işlemini durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı, satın alma işleminde sorun tespit ettiği durumlarda alıcının vermiş olduğu telefon ve e-posta adreslerinden alıcıya ulaşamadığı takdirde satın alma işleminin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Alıcının bu süre zarfında satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde alıcıdan herhangi bir cevap alınamazsa satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için satın alma işlemini iptal eder.
 
3.1 Hizmet Bilgileri (Hizmet satın alımında geçerli olacaktır.)
 
İşbu sözleşme ile alıcı tarafından, www.izlevekazan.com üzerinden, satıcıdan satın puan karşılığı alınan ürün , ek hizmetler ve KDV dahil toplam puan karşılığı ücret aşağıda belirtildiği gibidir. 
 
www.izlevekazan.com internet sitesinde bulunan alışveriş sayfasından seçilen her ürünün ayrı bir puanı vardır.Bu puanlar KDV Türk Lirasına denk getirilerek her ürünün yanında yazmaktadır.
 
 
 3.2. Ürün Bilgileri (Ürün satın alımında geçerli olacaktır.)
 
İşbu sözleşme ile alıcı tarafından, www.izlevekazan.com üzerinden, satıcıdan satın alınan ürünün, ürün kodu, adeti, birim puanı, KDV dahil toplam fiyat karşılığı puanı ve kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. 
 
Ürün Kodu:
 
Ürün Adeti:
 
Ürün Birim Fiyat karşılığı puanı:
 
KDV Dahil Toplam Fiyat karşılığı puanı:
 
Kargo Ücreti:
 
 
4. Ödeme Şekli
 
Alıcı, www.izlevekazan.com 'da bulunan alışveriş sitesi ekranından uygun gördüğü ürünü seçer. İzleyicilerimiz sitemizden sadece puanla ödeme yaparak alış verişlerini yapabilir. 
 
Alınan ürünlerin işleme alınma zamanı, alışverişin yapıldığı an değil, Kazanılan puanın site yönetiminin kontrolünden geçip onaylandığı andır. izlevekazan.com üzerinden yapılan alışverişlerde, puanlar Türk lirası para birimine denk gelicek şekilde görünmekte olup, Türk lirası üzerinden faturalandırılır.
 
5. Fatura / Teslimat Bilgileri
 
Satın alma işlemini gerçekleştiren kişinin, fatura ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları, alıcı, tamamıyla karşılamayı kabul eder. Bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu da alıcı kabul eder. Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, alıcının vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, satın alma işlemini durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı, satın alma işleminde sorun tespit ettiği durumlarda alıcının vermiş olduğu telefon ve e-posta adreslerinden alıcıya ulaşamadığı takdirde satın alma işleminin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Alıcının bu süre zarfında satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde alıcıdan herhangi bir cevap alınamazsa satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için satın alma işlemini iptal eder.
 
5.1 Fatura Bilgileri 
Ad / Soy Ad / Ünvan:
 
Fatura Adresi:
 
Telefon Numarası:
 
E-posta Adresi:
 
 
5.2 Teslimat Bilgileri 
Ad / Soy Ad / Ünvan:
 
Teslimat Adresi:
 
Telefon Numarası:
 
E-posta Adresi:
 
 
6. Ürün veya Hizmet Teslimi
 
6.1. Alıcı, internet sitemiz üzerinden, sözleşme konusu ürün veya hizmetin özellikleri, puanı ve teslim koşullarını hakkında yukarıda yer alan ön bilgileri okuyup, kabul ettiğini, elektronik ortamda bu hususları teyit ettiğini, beyan ve kabul eder. İş bu ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi ile ilgili yönetmelik düzenlemeleri uyarınca, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce alıcının, satıcı tarafından bildirilmesi gereken, ürün veya hizmetin özellikleri,puan karşılığı fiyatı, teslim ve iade koşulları ile adreslerini ve sair tüm soruları hususunda satıcıdan bilgi edindiğini ve bu koşullar ile mesafeli satış sözleşmesini akdetmeyi istediğini beyan ve kabul eder.
 
6.2. Satıcı, hak edilen hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, alıcının bu durumdan, ifa yükümlülüğünün süresi içerisinde haberdar edilmesini ve harcamış olduğu toplam puanların, onu borç altına sokan her türlü belgenin ise en geç 14 (on dört) gün içinde kendisine iade edileceğini kabul ve taahhüt eder.
 
6.3. Alıcı, sözleşme konusu ürün veya hizmetin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün e ait puanların hileli bir şekilde kazanılmasının tespit edildiği durumlarda ,satıcının sözleşme konusu ürünü veya hizmeti teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
6.4. Satıcı, kusuru olmaksızın, önceden ön görülemeyen bir sebep ile borçlarını yerine getirmesini engelleyici bir halin oluşması, sözleşme konusu ürünün teslim edemeyeceğinin anlaşılması halinde, durumu derhal alıcıya bildireceğini beyan ve kabul etmiştir. Alıcı, öngörülemeyen bu halde, siparişin, satıcı tarafından iptal edilmesini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Satın alma işleminin bu gibi durumlarda satıcı tarafından iptal edilmesi halinde, alıcı tarafından harcanan puanlar, satıcı tarafından 7(yedi) gün içerisinde, alıcı hesabına iade edilir.
 
6.5. Satın alınan ürünlerde, aksi belirtilmedikçe, kargo ücreti alıcı tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün alıcıya teslim edilememesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.
 
6.6. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 
6.7. Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.
 
6.8. Sitemizde alışveriş sadece reklam seyredilerek kazanılan puanlar karşılığı hak edilen ürünlerin alıcıya gönderilip,teslim edilme yolu ile yapılmaktadır.Alıcının hak ettiği puanları para birimine çevrilmesini talep etmesi mümkün değildir.İadelerde sadece puan karşılığı yapılmaktadır.
 
6.9. Paketi Açılmış veya hasar görmüş,kullanılmış veya alıcı hatası sebebi ile zarar görmüş ürünler iade alınmamaktadır. 
 
7. Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
 
Sözleşme tarihi, alıcı tarafından satın alma işleminin gerçekleştirilme tarih olan ../../... tarihidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
 
8. Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
 
8.1. Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
8.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler izlevekazan.com 'dan alışveriş yapamaz. Alıcı, web sitesinden alışveriş yaparak 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından büyük olmayan bir kullanıcının izlevekazan.com web sitesine üye olarak yapmış olduğu eylemlerden satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
8.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından izlevekazan.com sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
 
8.4. izlevekazan.com 'dan kredi kartı (Visa, MasterCard vs.) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılamaz.  Satın alma işleminin işleme alınma zamanı, satın alma işleminin gerçekleştiği an değil,Site yönetiminin harcanan puanlarla alınan ürüne ait puanların tuttuğunu belirleyip,onayladığı andır.
 
8.5. Alıcının sipariş ettiği ürün veya satın aldığı hizmetin getirileri sitemizdeki bilgilendirici yazılarda yer almaktadır. izlevekazan.com sitesi üzerinden yayınlanan teknik ya da görsel bilgiler tamamen müşterilerine kolaylık olması içindir, yayınlanan verilerin uygunluğu tamamen alıcının inisiyatifindedir. Satıcının ön bilgilendirmesi garanti anlamına gelmez.
 
8.6. izlevekazan.com bir web sitesine doğrudan bir link veriyor ise, verilen linkin içeriği ve kullanımına ilişkin tüm sorumluluk, kullanıcının olup linkin kullanımı ve içeriği sebebiyle izlevekazan.com 'un hiçbir sorumluluğu yoktur.
 
8.7. izlevekazan.com sitesindeki tüm teknik veriler ve görseller, kullanıcı tarafından herhangi bir nedenle veya ticari maksatla kullanılmaz.
 
8.8. Web sitesi üzerinde bir mesajlaşma modülü yer almaktadır. Bu modül, izlevekazan.com 'un müşterilerine daha hızlı ve daha etkin bir şekilde hizmet verebilmesini amaçlayarak hazırlanmıştır.
 
8.9. izlevekazan.com, web siteleri üzerinden kullanıcılarına sunmuş olduğu tüm kampanya ve promosyonları herhangi bir duyuruya gerek kalmaksızın iptal etme, değiştirme hakkını saklı tutar.
 
8.10. izlevekazan.com en iyi şekilde Google Chrome web tarayıcısı ile çalışmaktadır. Diğer web tarayıcılarından yapılan işlem ve gösterimler ile ilgili hatalardan satıcı sorumlu değildir.
 
9. Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
 
9.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
9.2. Alıcı, satın alma işlemiyle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
 
9.3. Alıcı, izlevekazan.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin veya temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere puan satış fiyatı,teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal veya hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve iade ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
 
9.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak alıcı, satın alma ve ödeme koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu izlevekazan.com mesafeli satış sözleşmesi bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
9.5. Alıcı, satın aldığı ürün veya hizmetin iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
10. Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedür
 
izlevekazan.com üzerinden satın alınan ürün veya hizmetler için aşağıdaki şartlar dahilinde cayma veya iade hakları söz konusudur.
 
10.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsımda alıcının, satın aldığı ürün veya hizmeti hiçbir koşul belirtmeksizin 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilme hakkı vardır. Cayma hakkını kullanmak için alıcıların info@izlevekazan.com adresine e-posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Alıcının satın alma işleminin onaylanmasından itibaren en geç 14 gün içerisinde yapılmalıdır.
 
10.2. İade edilecek ürün veya hizmetin izlevekazan.com tarafından incelenip iadeye uygun olup olmadıkları değerlendirilir. Bu işlemin süresi maksimum 7 (yedi) gündür. Ürün veya hizmetin iadesine uygun olduğunun değerlendirilmesi takdirinde ürün veya hizmetin bedeli, alıcıya puan yolu ile geri ödenir. Bunun da süresi maksimum 7 gündür.
 
10.3. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
 
10.4. Paketi Açılmış veya hasar görmüş,kullanılmış veya alıcı hatası sebebi ile zarar görmüş ürünler iade alınmamaktadır. 
 
 
10.5. 6502 Sayılı yasa kapsamı dışındaki ticari nitelikteki işlerde ayıp, gizli ayıp veya iadeye ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.
 
10.6. izlevekazan.com sitesine bizden kaynaklanan sistemsel sebeplerden dolayı ulaşılamaması durumunda kullanmadığınız süre kadar üyeliğiniz uzatılacaktır.
 
10.7. izlevekazan.com gerekli durumlarda, sitede yer alan kullanıcılara bilgi vermeksizin puan karşılığı ücret politikasını değiştirme yetkisine sahiptir.
 
11. Gizlilik
 
Alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler, satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari / yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir. Sitenin güvenliğinin veya kullanım koşullarının kullanıcı tarafından suç teşkil edecek ihlali hallerinde, ilgili kişinin teşhis ve kovuşturmaya yarayacak bilgileri emniyet güçleri ile paylaşılacaktır.
 
12. Web Sitesi Güvenliği
 
izlevekazan.com en gelişmiş şifreleme sistemlerinden biri olan COMODO SSL kullanır. Bu, bilgisayar ağı üzerinden güvenli haberleşmeyi sağlayan bir kriptolama protokolüdür. Bu protokolü de bilgisayarınızda aktif bir şekilde kullanabilmeniz için protokolü destekleyen güvenli bir tarayıcı gerekir. Güvenli bir tarayıcıdan siteye giriş yaptığınız takdirde bilgilerinizi tarafımıza en güvenli yoldan aktarmış olursunuz. Ama şu da unutulmamalıdır ki internet ortamında hiçbir verinin güvenilirliği yüzde yüz değildir. Kişisel bilgilerinize ait risk bu noktada size aittir.
 
13. Siteye Erişim, Hesap Bilgilerinin Korunması
 
izlevekazan.com 'dan alışveriş yapabilmek için, alıcının öncelikle siteye üye olması gerekmektedir. Profilini oluştururken kullandığı e-posta adresi ve şifresinin ikisi birlikte alıcının kimliği olarak anılacak olup, bu kimliğin güvenliği ve gizliliği tamamen alıcının sorumluluğundadır. Alıcının kimlik bilgileriyle farklı kişi veya kurumların site içerisinde yapacakları her türlü faaliyetten tamamen alıcı sorumlu olacaktır. Dolayısıyla, alıcının dışında herhangi birinin, alıcının kimliğiyle siteye giriş yaptığını, alıcının fark etmesi durumunda destek@antrenoryum.com adresine bu durumu şikayeten e-posta atmalıdır. antrenoryum.com kimlik bilgilerini izleme ve kendi takdirine bağlı olarak bunu değiştirilmesini isteme veya silme hakkını kendine saklar. Alıcı internet ortamında hiçbir verinin yüzde yüz güvenli olmadığını bilir. antrenoryum.com en gelişmiş güvenlik sistemlerini kullansa da bilgilerin kötü niyetli 3. şahıslarca kullanımına ait risklerin bulunduğunu ve bunda izlevekazan.com 'a atfı kabil bir sorumluluk bulunmadığını bilir ve kabul eder.
 
14. Sair Hükümler
 
14.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl aralık ayında ilan edilen değere kadar, Tüketici Hakem Heyetleri ile alıcının veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair yasa kapsamına girmeyen, Ticari nitelikteki işlerde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetki ve görevli olacaklardır.
 
14.2. İşbu mesafeli satış sözleşmesi alıcı tarafından okunarak, içeriği tümüyle anlaşılmış, tüm hükümleri onaylanarak kabul ve beyan olunmuştur.
 
Satıcı: www.izlevekazan.com